EKOLOGIA

Obecnie bardzo popularnym stało się działanie na rzecz ochrony środowiska przejawiające się w różnorakich formach i odzwierciedlające proekologiczny styl życia.

W XXI wieku coraz więcej ludzi wybiera żywność pochodzącą z gospodarstw ekologicznych i przywiązuje większą wagę do czystszego życia na ziemi.

Zdobycze cywilizacyjne, których jest coraz więcej i które znacznie ułatwiają życie człowieka dziś okazują się nieodłącznym elementem naszego świata.
Bez komputerów czy telefonów trudno sobie wyobrazić współczesne gospodarstwo domowe, nie wspominając o firmie czy przedsiębiorstwie, również pracę w urzędach usprawnia kilka rodzajów maszyn.

Po wielkim zachwycie człowieka zdobyczami techniki przyszedł również czas na refleksję i surową ocenę sytuacji. Zaczęto częściej zwracać uwagę na drugą stronę szybkiego rozwoju myśli technologicznej i jej owoców, które realnie zaczęły zagrażać naturalnemu środowisku.

Pojawiła się wciąż rosnąca obawa o stan zasobów naturalnych środowiska a w późniejszym czasie zagrożenia związane z problemem globalnego ocieplenia oraz szybko rozwijającej się inżynierii genetycznej.

Pojawiające się organizacje ekologiczne mające na celu działania związane z ochroną środowiska były reakcją na obawy związane z rosnącym zanieczyszczeniem ziemi.

Propagowana przez ruch ekologiczny ideologia głosiła m.in. gospodarowanie zasobami naturalnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i odnowę środowiska naturalnego.