KLIENCI INDYWIDUALNI

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o odpadach elektrycznych i elektronicznych, z dnia 29 lipca 2005r. posiadacz odpadów występujący w charakterze osoby fizycznej:

- ma prawo do nieodpłatnego pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w punkcie do tego przeznaczonym

- nie może pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostawiając go w miejscach do tego nie przeznaczonych za co ustawodawca przewiduje kary grzywny w wysokości od 30 do 5000 zł (ustawa ZSEE, art. 74)

Od 8 lipca wchodzi w życie znowelizowane rozporządzenie z 16 czerwca 2008 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. nr 107, poz. 682).
Karę będzie można dostać za wyrzucony na śmietnik telewizor czy radio ( tzw. elektorodpady). Inspektorzy będą mogli też nakładać kary na przedsiębiorców, którzy sprzedają nowy sprzęt RTV, AGD nie przyjmując od klientów starego.

Konsumentom, którzy zgromadzili większą ilość zużytego sprzętu oferujemy własny transport