O NAS

GREENLAB MAŁOPOLSKIE CENTRUM RECYKLINGU utworzyliśmy jako odpowiedź na zapotrzebowanie klientów na specyficzny rodzaj usługi jakim jest profesjonalna utylizacja wszelkiego wyeksploatowanego sprzętu elektronicznego. Całościowy zakres usług świadczony przez firmę obejmuje ważenie, załadunek, transport i utylizację odpadów elektronicznych z terenu Małopolski a nawet całego kraju, niezależnie od ilości. Naszym Klientom oferujemy pomoc w zakresie pozbycia się odpadów, dogodne warunki odbioru, płatności oraz możliwość negocjowania ceny w przypadku stałej współpracy czy też dużych ilości odpadów elektronicznych.

Mało kto wie iż dyrektywa 2002/96/EC dotycząca odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) oraz 2002/95/EC eliminująca materiały niebezpieczne ze sprzętu elektronicznego (RoHS) - regulują problemy obecnie ledwie zauważalne w polskiej rzeczywistości. Tymczasem obowiązek odzysku zużytego sprzętu elektronicznego w wysokości 4 kg na osobę rocznie wymaga recyklingu komputerów (około 20 mln), sprzętu AGD oraz telefonów komórkowych.

TECHNOLOGIE

Nasze technologie opierają się na rozwiązaniach stosowanych w krajach UnIi Europejskiej. Podlegają one ciągłej modyfikacji z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w tej dziedzinie. Istota tych rozwiązań zawiera się bowiem w haśle: recykling - czyli zawracanie odzyskanych surowców do ponownego przetworzenia i obiegu w gospodarce w przekształconej formie. Ze względu na złożoność i różnorodność odpadów działalność ta jest bardzo praco i czasochłonna, jednak wciąż pracujemy nad rozwiązaniami pozwalającymi obniżyć koszt przetwarzania. W konsekwencji chcemy umożliwić jak najszerszemu gronu Klientów skorzystanie z przyjaznego dla środowiska sposobu pozbycia się tych specyficznych odpadów.

Efekty ekologiczne

Nasze metody gwarantują do 90% odzysku surowców wtórnych z odpadów dzięki czemu pozbywamy się ze środowiska znaczącej ilości potencjalnie niebezpiecznych i trudnych do samodzielnego zagospodarowania produktów. Olbrzymie ilość odpadów charakteryzujących się prawie zerowym współczynnikiem biodegradacji bez naszego udziału stanowiła by problem jeszcze przez wiele dziesiątków lat. Podobne zagrożenia stanowią urządzenia chłodnicze zawierające substancje zubożającą warstwę ozonową ziemi, czy też odpady z PCB. Dzięki naszym działaniom odpady te przestają być problemem. Może dziesiątki a nawet i setki nikomu niepotrzebnych urządzeń elektrycznych trafi do nas zamiast do lasów, rzek czy jezior.