RECYKLING I ODZYSK

Główną istotą działań recyklingowych oraz odzysku jest ograniczenie
zużycia surowców naturalnych i zmniejszenie ilości odpadów. Jest to możliwe
dzięki wielokrotnemu wykorzystywaniu surowców wtórnych, odzyskiwaniu z nich
materiałów i energii odnawialnych oraz organizacji ich obiegu.

Korzyści wynikające z pozbywania się zużytego sprzętu elektronicznego
przez przedsiębiorstwa i instytucje wykorzystujące usługi firm zajmujących
się recyklingiem:

 • brak obciążenia związanego z wymogiem właściwego składowania
  zużytego sprzętu elektronicznego
 • eliminacja kosztów transportu sprzętu
 • redukcja kosztów magazynowania
 • zgodny z przepisami sposób pozbycia się zużytego czy przestarzałego
  sprzętu
 • możliwość odliczenia podatku (na podstawie art. 15 Ustawy z dnia
  15. 02. 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych)
 • oszczędne gospodarowanie czasem i zmniejszenie wydatków
 • proekologiczny wizerunek firmy