Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny

W dniach 26-28 października 2008 r. w Poznaniu, przy Targach POLEKO 2008, pod hasłem „ Środowisko a klimat”, odbędzie się XII Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny;
W czasie Zjazdu zostaną poruszone tematy związane z prawem ochrony środowiska oraz systemem finansowania inwestycji środowiskowych w Polsce, a także temat energetyki odnawialnej i sposoby racjonalnego wykorzystania energii, problem zakładów unieszkodliwiania odpadów komunalnych i związany z tym temat reorganizacji składowisk odpadów.